zijkolom

Werkwijze van Penguin Ventures

De werkwijze van Penguin Ventures is snel en doelgericht. Na een eerste kennismakingsgesprek concludeert Penguin Ventures of zij de betreffende onderneming kan helpen of niet. Als de conclusie positief is, dan wordt in ruwweg drie weken tijd een grondige analyse gemaakt van de probleemstellingen van de onderneming. Op basis hiervan wordt samen met het management van de onderneming een uitgebreid en gedetailleerd veranderingsprogramma opgesteld. Na vastlegging van de managementrol en financiële inbreng van het Penguin Ventures team wordt het veranderingsprogramma met een kerngroep uit de onderneming over een langere termijn ten uitvoer gebracht.

Momenteel doet Penguin Ventures geen nieuwe acquisities meer.