zijkolom

Penguin Ventures

Penguin Ventures is een bedrijf dat zich richt op het verschaffen van een gecombineerd pakket van management vaardigheden en nieuw kapitaal aan Nederlandse middelgrote ondernemingen die voor belangrijke strategische en operationele uitdagingen staan. Typische ondernemingen waarvoor Penguin Ventures haar werkzaamheden verricht zijn:

  • Ondernemingen waar zich management opvolgingsproblemen voordoen.
  • Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden waardoor de continuïteit van de onderneming bedreigd wordt.
  • Ondernemingen die voor een substantieel expansietraject staan.


De ondernemingen zijn technisch georiënteerd en zijn actief op het gebied van productie, dienstverlening, handel of een combinatie hiervan in een business-to-business omgeving. De jaaromzet bedraagt tussen de 10 en 75 miljoen euro.

Penguin Ventures is met nadruk geen verzameling van interim managers. Integendeel, Penguin Ventures koopt doorgaans een belangrijk aandeel in het eigen vermogen van de betreffende onderneming, stelt nieuw vermogen ter beschikking en verricht haar managementtaken op lange termijn basis, typisch langer dan 3 jaar. Op deze manier stelt Penguin Ventures zich garant voor de ontwikkeling en het succes van de onderneming en haar medewerkers.